Huoltajan tiedot

(Saat leirikirjeen myös sähköpostiin)

Toisen huoltajan tiedot

Tietoa perheestä


Perustele huolellisesti. Valitsemme osallistujat sosiaalisten, taloudellisten tai terveydellisten syiden perusteella.

Käytä vain numeroita

Kerro miksi lapsesi olisi hyvä päästä toimintaan? (Perustelut esimerkiksi: lapsen tai muun perheen jäsenen sairaus, sosiaalisten taitojen kehittäminen, yksinäisyys, netti- tai muu riippuvuus, aviokriisi, uupumus). HUOM! Pelkästään hoitopaikan tarve ei riitä perusteluksi.

Tietoa lapsesta/lapsista

Muut tiedot

Jos huoltajaa ei tavoiteta, keneen voidaan ottaa yhteyttä?

Ehtojen hyväksyminen

Hakuajan päätyttyä kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi toimintaan. Valitut saavat lisäksi tietoa ohjelmasta, varusteista, matkasta ja maksuista. Osallistumisen peruutus on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua, jotta paikkaa voidaan tarjota toiselle hakijalle. Mahdollisessa peruutustapauksessa maksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hyväksymispäätökseen vaikuttavat hakemukseen kirjatut perustelut.