Hakijan tiedot

(Saat leirikirjeen myös sähköpostiin)

Syötä päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Esim. 23.01.1984

Mukaan tulevien lasten tiedot

Mukaan tulevan puolison tiedot

Syötä päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Esim. 23.01.1984

Tietoa perheestä

Perustelut


Täytä huolellisesti perustelut! Ilman perusteluja hakemus hylätään.

Käytä vain numeroita

Muita huomioitavia asioita

Muut tiedot

Ehtojen hyväksyminen

Hakuajan päätyttyä kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi toimintaan. Valitut saavat lisäksi tietoa ohjelmasta, varusteista, matkasta ja maksuista. Osallistumisen peruutus on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua, jotta paikkaa voidaan tarjota toiselle hakijalle. Mahdollisessa peruutustapauksessa maksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hyväksymispäätökseen vaikuttavat hakemukseen kirjatut perustelut.